Dalmacija Split

GDJE JE ZAPELO?

Iako je Split podmirio dugove prema državi, a Vlada mu darovla preko dvije milijarde kuna imovine, Dračevac još nije gradski! Ni T od Tehnološkog parka

GDJE JE ZAPELO?
Zgrada Općinskog suda neće još dugo ovako izgledati Tom Dubravec
Zgrada Općinskog suda neće još dugo ovako izgledati Tom Dubravec
Idejno rješenje središnje zgrade tehnološkog parka na Dračevcu koja će niknuti na mjestu bivše vojarne

Jedan od prvih trijumfa nove gradske vlasti trebala je biti sjednica Vlade RH u Splitu održana u svibnju 2018. godine. Svi su pisali kako je Plenkovićeva Vlada poklonila Splitu 2,2 milijarde kuna, a kao jedan od darova navodila se bivša vojarna Dračevac. Međutim, prošlo je već godinu i osam mjeseci, a Split nije dobio od države više od 100.000 četvornih metara na predmetnoj lokaciji.

S druge strane, nije bilo problema da darovnicom Vlade RH na osnovi Vatikanskih ugovora Splitsko-makarska nadbiskupija postane vlasnik dijela nekretnina u bivšoj vojarni, uključujući zgradu u kojoj se nalazi Općinski sud.

U srpnju 2018. potpisan je 34 milijuna kuna vrijedan ugovor o darovnici na osnovi kojeg je Nadbiskupija uknjižena kao vlasnik 30 tisuća četvornih metara na Dračevcu. U Ministarstvu državne imovine kažu nam kako bi Grad trebao postati vlasnik na Dračevcu – ali tek nakon što Vlada o tome donese novu odluku!

Moglo se i ranije

– Za realizaciju darovanja dijela bivše vojarne “Sv. Križ” Dračevac Gradu Splitu stvoreni su uvjeti nakon što je Grad u srpnju prošle godine podmirio dugovanja prema Republici Hrvatskoj. Ministarstvo državne imovine trenutno čeka mišljenje Ministarstva financija na prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Split.

Po dostavi pozitivnog mišljenja, Ministarstvo državne imovine uputit će prijedlog odluke na Vladu Republike Hrvatske, nakon čega će se pristupiti potpisivanju ugovora o darovanju – stoji u odgovoru Ministarstva državne imovine. Napomenimo da je Zaključkom Vlade RH o namjeri darovanja zemljišta Gradu Splitu, iz svibnja 2018., predviđeno da se to obavi nakon što Grad donese Izmjene i dopune DPU-a, no njih je Gradsko vijeće
usvojilo prije više od godinu dana.

Usporedno s izmjenom vlasnika mijenjao se i Detaljni plan uređenja, a kao jedan od primjera moguće neekonomičnosti planiranja jest rušenje dijela zgrade sjeverno od objekta u kojem je sada Općinski sud. Naime, po Detaljnom planu moralo bi se srušiti čitavo krilo zgrade da bi tuda prošla nova prometnica.

No, to nije jedini razlog, jer dio krila te zgrade manjim dijelom ulazi na parcelu koja je pripala Crkvi, a na kojoj je predviđena nova zgrada budućeg tehnološkog parka. U sklopu nove građevine bila bi sačuvana spomen-kapela Sv. Križ, ali građevinski pravac buduće zgrade na zapadu prelazi preko krila sadašnje građevine koje se treba rušiti. Nije poznata namjena nove zgrade koja bi se izgradila u sklopu Katoličkog odgojno-obrazovnog centra.

Gomile otpada

Koliko znamo, dio postojeće zgrade ne bi se rušio zbog lošeg stanja. Njegovim uklanjanjem stvorila bi se znatna količina građevinskog otpada, a nema legalnog odlagališta u županiji niti je rušenje tolikog objekta jeftino.

Zanimalo nas je zašto se nije moglo naći manje radikalno rješenje, osobito stoga jer se na stranicama Razvojne agencije Split RAST, koja je partner u projektu financiranja Dračevca EU novcem, nalaze grafički prikaz i 3D simulacija na kojoj zgrada ostaje čitava kao dio tehnološkog parka. Ti materijali korišteni su u lipnju 2018., prije darovnice Vlade RH, u pozivu Grada poduzetnicima da iskažu interes za tehnološki park.

Iz RAST-a su nam odgovorili da su vizuali na njihovim stranicama i karta o kojoj je riječ “napravljeni prema idejnom urbanističkom rješenju koje je bilo podloga za izradu DPU-a Radne zone Dračevac”.

Zašto je onda usvojeno urbanističko rješenje po kojem se mora rušiti krilo zgrade u vremenu kad EU, u ime “kružnoga gospodarenja” kako bi se izbjegao nepotrebni nastanak građevinskog otpada, nepovratnim sredstvima potiče ulaganja u obnovu napuštenih zgrada (tvz. brownfield investicije)?

Organizacija javnog prometa

– Pri izradi DPU-a maksimalno su se pokušale sačuvati sve zatečene vrijednosti, uključujući navedenu zgradu, međutim, jednako je tako trebalo uvažiti i potrebe i tehničke uvjete buduće namjene i korištenja cijele zone, pa je tako predmetna prometnica, koja je uzrok nužnosti uklanjanja dijela postojeće građevine, isključivo posljedica organizacije javnog prometa, odnosno garaže javnog gradskog prijevoza koja će se smjestiti na Dračevcu – odgovorili su nam iz Grada, uz napomenu da su, za razliku od prošlog detaljnog plana, ovdje sačuvali gotovo u potpunosti dvije zgrade (na području koje je pripalo Nadbiskupiji), te dvije trećine ove zgrade koja se treba rekonstruirati za centralnu zgradu tehnološkog parka.

– Upravo na ovom zahvatu stoga se koriste i EU sredstva namijenjena revitalizaciji brownfield područja u sklopu ITU mehanizma urbane aglomeracije Split – ističu iz Grada.

Ipak, nije jasno zašto je trebalo planirati prometnicu koja bi rušila trećinu zgrade, jer “Prometova” garaža sjeverno od nje ima pristupnu cestu s druge strane.

Također, kad usporedimo idejno rješenje za Dračevac koje se još nalazi na stranicama RAST-a s onim što je usvojeno kao DPU, vidi se da je jedna od zgrada za Katolički centar postala gotovo dvostruko duža. Prvotno je taj objekt trebao biti dosta manji i ne bi prelazio preko krila sadašnje zgrade koje se po konačnom rješenju DPU-a treba rušiti, a izvorno se i njega namjeravalo rekonstruirati kao dio centralne zgrade tehnološkog parka.

Gabrić našem novinaru: Razumijete se u kružnu ekonomiju kao u kvantnu fiziku

Budući da Grad koristi sredstva za EU revitalizaciju "brownfield područja", upitali smo Fakultet za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, koji je radio izmjene Detaljnog plana, zašto se mijenjao DPU u odnosu na idejno rješenje, tako da sada treba rušiti dio zgrade.

No, odgovorni voditelj Dario Gabrić nije se pokazao voljnim za razgovor. Na naše pitanje je li netko od korisnika tražio da se napravi prometnica zbog koje će se rušiti dio zgrade odgovorio nam je kako je pitanje "glupo postavljeno" i da na njega ne može dati odgovor.

Na spomen kružnog gospodarenja i izbjegavanja nastanka građevinskog otpada, kazao je potpisanom novinaru da se u to razumije kao u kvantnu fiziku, a da on ne voli objašnjavati stvari onima koji nemaju pojma.

Kad mu je rečeno da ni u Obrazloženju izmjena Detaljnog plana ne piše zašto je potrebno rušiti krilo zgrade, uzvratio je:

– Ma dajte, molim vas, ovo je potpuno besmislen razgovor, a kompletno pitanje je toliko maliciozno da mi samo stvara nervozu – zaključio je Gabrić.

Naslovnica Split